CITY CULTURES IN FOCUS

An Exhibition at Anadolu Kültür / Tütün Deposu ek bina in Istanbul
14 January to 4 February 2012

Istanbul Avusturya Kültür Ofisi - Austrian Cultural Forum Istanbul

Info

Şehri her gün kullananlar onu nasıl algılıyor?
Yabancı bir şehri sanatçılar nasıl algılıyor?
Şehir, yerleşik sanatçıları/fotoğrafçıları tarafından çalışmalarında nasıl yansıtılıyor?

2010 ile 2011 arasında çeşitli Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilen “City Cultures in Focus” adlı kültürlerarası projenin merkezinde bu üç
soru duruyor. Almanya, İtalya, Avusturya, Polonya, Romanya ve Türkiye’den katılan organizatörlerimiz ve partnerlerimizle birlikte şehir
kültürünün nasıl oluştuğu ve algılandığı konusunu yaratıcı metotlarla irdelemeye çalıştık.

“Kenti kullananlar”ın fotoğraflarından oluşan seçki, sanatçıların katkılarıyla birlikte Bükreş, İstanbul, Krakov ve Viyana şehir kültürlerine
tümüyle dolaysız ve kişisel bakışlara olanak tanıyor ve izleyiciyi kendi şehriyle veya yabancı şehirle ilgili kişisel bir tartışmaya ve düşünmeye
davet ediyor.


How is the city perceived by its every-day users?
How do artists perceive a "foreign" city?
How is the city reflected by local artists/photographers in their work ?

These three questions are the main themes of the inter-cultural project "City Cultures in Focus" by the organization X-CHANGE, which took place in various European cities in 2010/ 2011. Together with co-organizers and partners throughout Europe, the subject of city culture(s), its development and perception, has been explored through creative means.

The resulting selection of photographs by "city users" and the artists' contributions give insights into the city cultures of Bucharest, Istanbul, Krakow and Vienna in a very immediate and personal way. The viewer is encouraged to engage himself and reflect about his own or an unknown city.

Nariman Mansouri 

Pictures of the exhibition

The exhibition

picture of the exhibition 1 picture of the exhibition 2 picture of the exhibition 3
picture of the exhibition 4 picture of the exhibition 5 picture of the exhibition 6

The opening

picture of the exhibition 1 picture of the exhibition 2 picture of the exhibition 3 picture of the exhibition 4 picture of the exhibition 5 picture of the exhibition 6 picture of the exhibition 7 picture of the exhibition 8 picture of the exhibition 9 picture of the exhibition 10 picture of the exhibition 11 picture of the exhibition 12 picture of the exhibition 13 picture of the exhibition 14 picture of the exhibition 15 picture of the exhibition 16 picture of the exhibition 17

ppt-slides

 Watch the flyer
 of the exhibition (german)

[Download the pdf ]

The exhibits


The City Users pictures

Bucharest
Istanbul
Krakow
Vienna
All pictures from Istanbul

In addition to the selected pictures shown above, in each exhibition there have been presented the photographs of all participants of the respective city as well.
Please choose a name, to see all the pictures of this photographer in Istanbul:


The Artists Perception of the Cities

Bucharest

 Bogdan Andrei Bordeianu . Iosif Kiraly . Oliver Kern . Przemek Krzakiewicz


Istanbul

 Klemens Ortmeyer . Mattia Candiotti . Oğuz Meriç . Temmuz Can Arşiray


Krakow

 Câtâlin Berescu . Jakub Pierzchala . Michael Stelzhammer . Nadia Łazur

Vienna

 Andrzej Pilichowski-Ragno . Ayk Kökçü . Paul Albert Leitner . Reiner Riedler

Video Contributions

 Nariman Mansouri

YT-Button

Zum Aktivieren des Videos bitte auf VIDEO ANZEIGEN klicken. Wir weisen Sie darauf hin, dass nach der Aktivierung Daten an Youtube/Google übermittelt werden.

Es gilt die Datenschutzerklärung von Google LLC, USA
policies.google.com/privacy

Video anzeigen
Z  OO

 Oliver Heissenberger

YT-Button

Zum Aktivieren des Videos bitte auf VIDEO ANZEIGEN klicken. Wir weisen Sie darauf hin, dass nach der Aktivierung Daten an Youtube/Google übermittelt werden.

Es gilt die Datenschutzerklärung von Google LLC, USA
policies.google.com/privacy

Video anzeigen

Cliché Views

YT-Button

Zum Aktivieren des Videos bitte auf VIDEO ANZEIGEN klicken. Wir weisen Sie darauf hin, dass nach der Aktivierung Daten an Youtube/Google übermittelt werden.

Es gilt die Datenschutzerklärung von Google LLC, USA
policies.google.com/privacy

Video anzeigen

City Cultures ... On the way to a City View